Olen yksityinen puheterapeutti. Minulla on pitkä kokemus lääkinnällisestä kuntoutuksesta. 

 • Kuulun Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin
 • Minulla on voimassa oleva ensiapukoulutus (EA1)
 • Puheterapeuttiliitto tarjoaa minulle ryhmäpotilasvakuutuksen, toiminnan vastuuvakuutuksen ja ryhmätapaturmavakuutuksen.
 • Minulla on oma asiakasrekisteri. Asiakas tai huoltaja on oikeutettu tarkastamaan omat tai lapsensa tiedot.
 • Olen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapian palveluntuottaja Läntisen vakuutuspiirin alueella.

Vastaanottoni sijaitsee Ulvilassa, Friitalatalossa.

Teen koti-, päiväkoti-, ja koulukäyntejä Ulvilan, Porin, Nakkilan ja Eurajoen kunnissa.

Copy of signature

Koulutus ja osaaminen

Koulutukseltani olen lastentarhanopettaja (Turun yliopisto 1985), puheterapeutti, filosofian maisteri (Helsingin yliopisto 1992). Työnohjaajakoulutuksen olen käynyt SAMK:ssa vuosina 2005-2006. Ammattitaitoani ylläpidän ja kehitän osallistumalla jatko- ja lisäkoulutuksiin, joista poimintoja:

 • Perhe- ja verkostotyön koulutus puheterapeuteille (Dialogic)
 • Aslak-kurssi ammatinharjoittajana toimiville puheterapeuteille (Kela)
 • Oral Placement Therapy I ja II (Terapeija)
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (Kipinäkeskus)
 • Lasten suualueen motoriset pulmat ja niiden kuntoutus (pt Leena Raveikko)
 • Kelan palveluntuottajalta edellyttämät:
  ICF-koulutus (toimintakyvyn arviointi)
  GAS-koulutus (tavoitteenasettelu kuntoutuksessa)
 • Puheen ja kielen tutkimuksen päivät

Puheterapia

Itsensä ilmaiseminen, vuorovaikutuksessa oleminen ja ymmärretyksi tuleminen ovat ihmisen elämän oleellisimpia ja ensisijaisimpia tarpeita.

Puheterapia on lääkinnällistä kommunitaation, kielen, puheen, syömistoimintojen ja äänen häiriöiden tutkimista, hoitoa ja kuntoutusta. Terapian tavoitteena on, että asiakas saavuttaa mahdollisimman hyvän kommunikaatio- ja toimintakyvyn omaan elämäänsä.

Keskeisenä lähtökohtana terapiassa on yhteistyö asiakkaan, hänen läheistensä ja toimintaympäristönsä henkilöiden sekä puheterapeutin kesken. Terapia edellyttää usein yhteystyötä monen eri tahon ja ammattikunnan kanssa. Hoito sisältyy asiakkaalle tehtyyn kuntoutussuunnitelmaan. Seuranta ja arviointi ovat myös oleellinen osa puheterapiaa. Asiakassuhteet kestävät monesti useita vuosia. Puheterapiatyössä painotan asiakaslähtöistä, dialogista työotetta perheiden ja verkostojen kanssa. Nautin työstäni ja haluan antaa asiakkaideni kuntoutukseen koko ammatillisen osaamiseni. Käyn myös säännöllisesti työnohjauksessa.

Puheterapian kustannuksista vastaa Kela tai julkinen terveydenhuolto. Joskus asiakas maksaa puheterapiakäyntinsä itse.

Minulla on kokemusta erilaisista asiakasryhmistä:

 • Äänteellisen kehityksen ja artikulaation pulmat
 • Viivästynyt kielen ja/tai puheen kehitys
 • Kielen kehityksen erityisvaikeus, dysfasia
 • Luki-häiriöt
 • Verbaali dyspraksia
 • Änkytys
 • Kuulovammat
 • Kehitysvammat
 • Autismi
 • Afasia
 • Äänihäiriöt

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Lue lisää vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta Kelan sivuilta.

Palveluntuottajahaku

Kelan kuntoutuksen palveluntuottajien haku.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat. Voimassa 1.1.2019 alkaen.​

Työnohjaus

Inhimillinen hyvinvointi toteutuu parhaiten, kun ihmisellä on sopivassa määrin erilaisia itselle merkityksellisiä kiinnostuksen kohteita elämässään; projekteja, elämän mielekkyyttä ja innostustakin ylläpitäviä asioita, tekemistä ja ajateltavaa. Työelämässä olevan ihmisen ajasta suuri osa kuluu töissä. Millaista tuo aika on? Mitä haasteita työt tuovat tullessaan? Millaisia vuorovaikutussuhteita töihin liittyy? Mitä työ kokonaisuudessaan ottaa ja/tai antaa ihmiselle?

Työnohjaus on työn tutkimista, työhön liittyvien tunteiden ja kysymysten käsittelyä ja jäsentämistä. Se on prosessi, jossa rakennetaan yhteistä ymmärrystä ohjattavan työhön. Työnohjauksella on tarkoitus lisätä työnohjattavan tuntemusta itsestään työntekijänä tarjoamalla keskustelufoorumi työhön liittyville asioille sekä yhdessä pohtia erilaisia tarkastelukulmia ohjattavan työrooliin liittyen. Työnohjauksella pyritään työidentiteetin vahvistumiseen ja työssä viihtyvyyden parantamiseen. Työnohjauksessa yhteistyötapani perustuu dialogisuuteen ja voimavarakeskeisyyteen.

Tarjoan sekä yksilö- että ryhmätyönohjausta (2-4 henkilöä)

Yhteystiedot

Vastaanottoni sijaitsee Ulvilassa Friitala-talossa.

Friitalantie 11 B, 28400 Ulvila

044 538 0501
elinapih@saunalahti.fi

Teen sopimuksen mukaan myös koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä.

Y-tunnus: 1455669-1